i.lab

L’i.lab és un laboratori d’experimentació que aposta per accelerar la innovació urbana sostenible i social. ¿I de quina manera ho aconseguirà? Mitjançant la col·laboració oberta entre ciutadania, universitats i centres de recerca, el teixit empresarial i les administracions.
 
Un dels seus objectius serà identificar nous reptes i demandes de la ciutat i la ciutadania. Molts seran reptes urbans, no resolts pel mercat. Dinamitzar activament els diferents agents de l’ecosistema d’innovació, amb un ventall de possibilitats a nivell d’operativa obert, com per exemple la creació de grups de treball participatius, estudis de tendències, etc., tant a escala local com internacional. En definitiva es volen implementar nous models de col·laboració publicoprivada/comunitària.

D’aquesta manera, l’i.lab gestionarà i facilitarà tests demostratius de nous productes i serveis per validar-ne la idoneïtat i/o permetre’n desenvolupament en entorns reals. Aquests tests hauran de permetre crear nous mercats tecnològics, d’open data i big data, robòtica, intel·ligència artificial o la internet de les coses aplicada a diferents disciplines urbanes. Aquesta pràctica pot generar possibles recomanacions d’ús, certificacions específiques o bé influir en regulacions futures.
 
Amb l’i.lab es vol aconseguir que les solucions escalin més enllà dels pilots i s’implementin dins la cartera de serveis reals de les ciutats, amb els beneficis clars d’incorporació de la innovació i promoció del teixit econòmic que això representa. L´i.lab vol superar aquesta limitació amb dues actuacions específiques: el diàleg i la implicació constants amb l’Ajuntament de Barcelona i la col·laboració amb d’altres ciutats per al desplegament de les solucions a gran escala.