CONVOCATÒRIA D’AJUTS
PER A PROJECTES D’INNOVACIÓ URBANA

26 D'OCTUBRE
NOVES COMUNICACIONS DISPONIBLES

La ciutat
proactiva

BARCELONA: i ara?

Ara més que mai, les ciutats han de ser resilients, sostenibles, inclusives i segures per millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen.

Per aconseguir-ho, cal actuar de manera conjunta, plural i participativa. La transversalitat i la interacció entre diferents disciplines és fonamental per impulsar la innovació urbana com a instrument per donar resposta als reptes urbans.

Projectes guanyadors

Què estem buscant?

La convocatòria pretén promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària, tot trobant solucions reals als reptes als quals s’enfronta la nostra ciutat en el futur més immediat.

Es busquen projectes d’innovació urbana:

Per què és important aquesta convocatòria?

 • Cal trobar nou models de ciutat perquè siguin més resilients davant possibles crisis, des del punt de vista social, econòmic, ambiental i polític.
 • Convidem a la ciutadania a participar de forma activa com a generadora de propostes i solucions als reptes reals de la ciutat.
 • Els projectes han de tenir un impacte real i mesurable sobre la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona.
 • La ciutat proactiva és una convocatòria d'ajuts que pretenen promoure la innovació urbana de manera oberta, plural i multidisciplinària.

Quin és el nostre objectiu?

BIT Habitat llança aquesta convocatòria amb l’objectiu de donar suport financer i tècnic a la implementació de projectes que donin resposta als reptes urbans plantejats i que tinguin un impacte real, a curt termini, sobre la qualitat de vida de les persones.

Té un doble objectiu el d'impulsar l'economia local per mitigar la crisi socioeconòmica, i el de millorar la sostenibilitat i la resiliència urbana, per fer front a la emergència climàtica.

Solucions a reptes urbans

 • Amb el llançament d’aquesta convocatòria es planteja contribuir a resoldre dos reptes urbans associats a diferents àrees:
 • La millora de la sostenibilitat i la resiliència urbana
 • L’impuls de l’economia local

Àmbit ambiental

Accions de millora de la sostenibilitat

La sostenibilitat i la resiliència urbana han tingut un paper rellevant durant aquesta crisi. Barcelona ha estat capaç de respondre a una crisi de dimensions imprevisibles, mantenint operatius els serveis essencials, mentre la ciutadania ha respost amb civisme i compromís col·lectiu.

A més, la situació de confinament ha suposat la millora significativa de la qualitat de l’aire, la reducció de la contaminació acústica i la regeneració de connectors ecològics, mostrant-nos una ciutat més amable, saludable i habitable.

Com a conseqüència, s’han despertat consciències cíviques col·lectives més sensibles cap al medi ambient, més crítiques amb l’estil de vida a les nostres ciutats i més conscients sobre com la tecnologia influeix en les nostres vides.

La present convocatòria busca impactar en les àrees següents:

 • Àrea d’hàbits i models de consum: fomentar hàbits de vida i consum ètic, tot promovent un model productiu i reproductiu més resilient i feminista, amb l’objectiu que les nostres ciutats esdevinguin més circulars i sostenibles i saludables.
 • Àrea de descarbonització urbana: combatre l’emergència climàtica, posant en marxa projectes que contribueixin a minimitzar la petjada ecològica i les emissions o, fins i tot, que tinguin una capacitat descarbonitzadora, per tal de millorar la qualitat de l’aire de la ciutat, així com a la resta de vectors ambientals i del verd urbà.
 • Àrea d’habitatge i barri: reformular la manera en què vivim la quotidianitat domèstica i ens relacionem amb el nostre espai més íntim (la llar) i més pròxim (el barri i l’espai públic) per tal que els habitatges siguin més confortables, sostenibles i tinguin en compte criteris d’equitat de gènere i les relacions socials de proximitat, més orgàniques.

Àmbit socioeconòmic

Accions d'impuls de l'economia local

L’impuls de l’economia local constitueix una prioritat absoluta per a la ciutat. És urgent la reactivació de la indústria cultural i els sectors annexos i, de la mateixa manera, és prioritària la redefinició dels models de treball i educatius, que han d’estar alineats amb les necessitats reals de les persones.

Entenem que l’escenari d’acció i intervenció és la ciutat en el seu conjunt, incloent-hi els espais públic i d’ús col·lectiu que requereixen una reformulació pel que fa a l’ús i la funció social, cultural i econòmica.

La present convocatòria busca impactar en les àrees següents:

 • Àrea de comerç de proximitat: reactivar el teixit comercial de proximitat i promoure l’ús col·lectiu dels locals comercials, a més de redefinir l’ús i la gestió de l’espai públic de les nostres ciutats des d’una perspectiva de gènere.
 • Àrea de treball, educació i cures: accelerar la regeneració de la demanda laboral i reformular l’ús de la tecnologia als llocs de treball, a l’ensenyament i a les cures per tal que el mercat laboral estigui alineat amb les noves necessitats, tot afavorint la inclusió social i la disminució de les bretxes socials, digitals, de gènere i educatives.
 • Àrea de cultura i indústries creatives: donar suport i un nou impuls al sector de la cultura i de les indústries creatives, des de les professions de creació artística fins a la indústria relacionada amb gestió, producció i consum cultural.

Dates clau

 • Publicació
  convocatòria

  12/06/20

 • Data límit per a la
  presentació de propostes

  termini tancat

 • Llistat provisional
  publicat

  30/07/20

 • Avaluació
  d’experts

  setembre

 • Anunci
  beneficiaris ajuts

  26 d'octubre

A qui s’adreça?

Es conviden a participar, de manera individual o consorciada, els col·lectius següents:

 • Pimes
 • Empreses emergents
 • Societat civil
 • Unions temporals d’empreses
 • Centres d’investigació i innovació
 • Universitats
 • Fundacions
 • Col·lectius, cooperatives i entitats de natura anàloga
 • Es valoraran positivament:
 • Entitats que treballen amb enfocament interdisciplinari.
 • Entitats o grup d’entitats que treballen amb una aproximació multiactor.

Per què participar?
Què oferim?

BIT Habitat ofereix el següent:

 • Import total ajut: 500.000 euros
 • Ajut econòmic equivalent al 80% del cost total del projecte amb un pressupost màxim per projecte de 100.000 euros en un màxim d’execució de 12 mesos
 • Assessorament tècnic
 • Mentoratge amb experts
 • Accés a tecnologia per desenvolupar prototips
 • Difusió i connexió amb l’ecosistema innovador

Col·laboradors

Anuncis i
comunicacions

Aquí trobaràs tota la documentació relativa a la convocatòria d’ajuts que anirem actualitzant puntualment.

Preguntes freqüents

Aquí trobaràs informació addicional. Si no trobes la resposta que necessites, un cop llegides les bases generals i la convocatòria, pots enviar-nos un missatge de correu electrònic a: ciutatproactiva@bithabitat.barcelona indicant a l’assumpte "faq’s ciutat proactiva". Te’n donarem resposta al més aviat possible, i si ho estimem oportú, afegirem la teva pregunta a aquest llistat.

Àmbits i criteris de l’ajut